Záznam zo stretnutia „INTERDISCIPLINÁRNA AKADÉMIA TROMBOPROFYLAXIE“, Trenčín 18.3.2017

Multidisciplinárna spolupráca a starostlivosť o spoločného pacienta s FP – reálna prax & projekt Socrates-AF

MUDr. Andrea Petrovičová – Úloha neurológa, Projekt Socrates-AF

MUDr. Martin Svetlošák, PhD. – Úloha kardiológa, Projekt Socrates-AF

MUDr. Andrea Petrovičová  - Projekt Socrates-AF, pár slov na záver

Návrat