2. vlna projektu – Kick-off meeting 3.11.2016 Hotel Lux, Banská Bystrica videoprojekcia

Úvodný príhovor

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. - Nové odporúčania ESC 2016 pre manažment fibrilácie predsiení –zamerané na tromboembolické riziko.

MUDr. Andrea Petrovičová -Screening fibrilácie predsiení u pacientov s kryptogénnym mozgovým infarktom – SOCRATES-AF.

Ukážka Demo CRF v systéme Socrates-AF

Návrat