Informácie o projekte

Pozvánka do projektu od SASA/SNeS

Synopsa projektu

Informačný list k registrácii investigátorov

Informovaný súhlas pacienta

Etické komisie - kópie schválenia projektu

2. vlna projektu – Kick-off meeting 3.11.2016 Hotel Lux, Banská Bystrica

Záznam zo stretnutia „INTERDISCIPLINÁRNA AKADÉMIA TROMBOPROFYLAXIE“ , Trenčín 18.3.2017

Návrat